Pedigree

Pedigree-ul câinelui este acel certificat de origine care atestă genealogia câinelui înscris în Cartea de Origine, care în România este emis de Asociaţia Chinologică Română.

În document sunt consemnate date de identificare ale unui câine, rasa căreia îi aparţine, genealogia sa, datele de identificare ale proprietarului şi crescătorului.

Despre un câine care posedă pedigree se cunosc cu exactitate data naşterii, părinţii, bunicii, străbunicii şi stră-străbunicii.

Un câine care nu are pedigree nu poate fi considerat „câine din rasă pură”, chiar dacă, din punct de vedere morfologic, acel exemplar este identic cu câinii din rasa căreia „ar trebui” să aparţină.

 

(A.Ch.R.)